Dây chuyền kẹo sữa hình thành

  • Máy tạo hình kẹo sữa

    Máy tạo hình kẹo sữa

    Mẫu số: T400

    Giới thiệu:

    chết hình thànhmáy làm kẹo sữalà một nhà máy tiên tiến để sản xuất các loại kẹo mềm khác nhau, chẳng hạn như kẹo mềm sữa, kẹo sữa nhân, kẹo bơ cứng nhân trung tâm, eclairs, v.v. Nó được giới thiệu và phát triển để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về kẹo: ngon, chức năng, nhiều màu sắc, dinh dưỡng, v.v. Dây chuyền sản xuất này có thể đạt đến trình độ tiên tiến cả về ngoại hình và hiệu suất.